Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 8 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 4)

  • 3787 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Sau hiệp ước Nhâm Tuất, triều đình đã có hành động gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Câu nói “ Bao giờ người tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là của ai?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Vì sao thực dân Pháp dễ dàng chiếm nốt ba tỉnh miền Tây?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Sau khi đã hoàn thành về cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp gặp phải sự phản kháng quyết liệt của lực lượng nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Dựa vào phong trào kháng chiến của nhân dân, phái chủ triến trong triều đình Huế, đại diện là những ai mạnh tay hành động chống Pháp?

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận