Đề thi giữa kì 1 Địa Lí 11 (Đề 1 - có đáp án và thang điểm chi tiết)

  • 7621 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Trong số các quốc gia sau đây, quốc gia không thuộc khu vực Trung Á là

Xem đáp án

Đáp án A

SGK/33, địa lí 11 cơ bản - dựa vào bảng: diện tích, dân số các quốc gia ở khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á – năm 2005 và hình 5.7 (khu vực Trung Á – trang 30).


Câu 2:

Nguyên nhân nào sau đây không phải là nguyên nhân khiến tình hình kinh tế nhiều nước ở Mĩ la tinh từng bước được cải thiện

Xem đáp án

Đáp án D

Nguyên nhân khiến cho nền kinh tế của nhiều nước ở Mĩ la tinh từng bước được cải thiện là do: Thực hiện công nghiệp hóa, tăng cường buôn bán với nước ngoài, Tập trung củng cố bộ máy nhà nước, cải cách kinh tế. Đông thời, phát triển giáo dục, quốc hữu hóa một số ngành kinh tế


Câu 3:

Bốn công nghệ trụ cột của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là

Xem đáp án

Đáp án A

SGK/8, địa lí 11 cơ bản


Câu 4:

Tính đến tháng 1/2007, số quốc gia thành viên của tổ chức thương mại thế giới là

Xem đáp án

Đáp án B

Tính đến tháng 1/2007, số quốc gia thành viên của tổ chức thương mại thế giới là: 150 thành viên. 11/1/2007: WTO tiến hành nghi lễ trao thẻ thành viên WTO chính thức cho Việt Nam.


Câu 5:

Xu hướng toàn cầu hóa không có biểu hiện nào sau đây

Xem đáp án

Đáp án C

Toàn cầu hóa có các biểu hiện là:

   - Thương mại thế giới phát triển mạnh

   - Đầu tư nước ngoài tăng nhanh

   - Thị trường quốc tế mở rộng

   - Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn.

   Như vậy, thị trường tài chính quốc tế thu hẹp không phải biểu hiện của toàn cầu hóa


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hương Thảo

Làm ăn như j mà để đánh vô câu Sài thấy gì câu đúng ko à

Bình luận


Bình luận