Đề thi giữa kì 2 Lịch Sử 10 (có đáp án - Đề 2)

  • 4019 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Người tối cổ ở Việt Nam sử dụng phương thức kiếm sống chủ yếu của người tối cổ trên lãnh thổ Việt Nam là gì?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Quốc gia Văn Lang ra đời vào khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Âm mưu cai trị của chính quyền phong kiến phương Bắc đối với Việt Nam trong nghìn năm Bắc thuộc là gì?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam thời kì Bắc thuộc là gì?

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận