Đề thi Học kì 1 Lịch Sử 10 (có đáp án - Đề 1)

  • 4348 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Đâu không phải là tên của một quốc gia cổ trên lãnh thổ Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Vào thế kỉ VI, trên cao nguyên Cò Rạt, người Khơ-me đã lập ra vương quốc nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Điểm khác biệt về chế độ chính trị của các quốc gia phong kiến phương Tây so với phương Đông là gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Các giai cấp chính trong xã hội phong kiến Tây Âu là:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Quá trình hình thành quan hệ sản xuất phong kiến ở Tây Âu là quá trình

Xem đáp án

Đáp án C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Tran Nguyen Binh Giang

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Ngọc Huy
09:45 - 29/12/2020

câu 1sai

Dazai Osamu
16:31 - 29/12/2020

câu 13 sai
và còn mấy câu nữa

Nguyễn Hoàng
21:41 - 06/01/2021

câu 1 b ms đúng chứ