Đề thi giữa kì 1 Tiếng Anh 8 Thí điểm có đáp án (Đề 1)

  • 13493 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the word that has a different STRESS PATTERN from that of the others

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: đáp án B trọng âm thứ 2, các đáp án khác trọng âm thứ 1


Câu 2:

Choose the word that has a different STRESS PATTERN from that of the others

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: đáp án B trọng âm thứ 2, các đáp án khác trọng âm thứ 1


Câu 3:

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from the others

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ɛə/, các đáp án khác phát âm là /ei/


Câu 4:

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from the others

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /e/, các đáp án khác phát âm là /i/


4.5

Đánh giá trung bình

83%

0%

0%

17%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Trà Đặng OK

P

2 năm trước

Phạm Như Ý

Phần tự luận không thể viết vào được, đề hơi trục trặc chút về đáp án tự luận giải thích.

2 năm trước

Trần Thị Thúy Nga

suất sắc
H

2 năm trước

Hải An

2 năm trước

Đăng Nguyễn

hay
U

1 năm trước

Uyên Trần

Bài thi shieeu chất lượng lunn

Bình luận


Bình luận

Hải An
22:02 - 05/11/2021

Em cảm ơn vietjack vì đã tạo cho chúng em một kho đề thi khổng lồ để chúng em có thể luyện đề trước khi thi ah.

Dawn
09:11 - 08/11/2022

Mình tưởng câu 20 là cấu trúc decide + to V chọn đáp áp C chứ nhỉ

Dawn
09:16 - 08/11/2022

Câu 23: It chỉ hội an mà trong đáp án lại không có