Đề thi giữa kì 2 Tiếng Anh 8 Thí điểm có đáp án (Đề 1)

  • 6766 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 15 phút

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Linh Hoàng
23:30 - 30/03/2021

Mình khong ghi đc đáp án lên

Linh Hoàng
23:31 - 30/03/2021

Câu 17: language

Lê Huyền
21:45 - 05/05/2021

câu 9 visited

Yến Nguyễn
17:44 - 18/03/2022

Câu 1 : visit

Yến Nguyễn
17:45 - 18/03/2022

is cooking / is reading

Yến Nguyễn
17:45 - 18/03/2022

Câu 10 : is cooking / is reading

Yến Nguyễn
09:27 - 20/03/2022

Câu 9 : visit

Yến Nguyễn
09:29 - 20/03/2022

Câu 9 : Đáp án là Visit