4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Ngoc Candy

N

1 năm trước

NkiDeThw

Bình luận


Bình luận

Nguyên Hà
18:24 - 17/12/2021

Câu 7: isn't it

Mai Quỳnh
19:49 - 21/12/2021

Câu 7 : isn't it

Mai Quỳnh
19:51 - 21/12/2021

Câu 8: isn't he