Trắc nghệm Sinh học 11 (có đáp án): Một số dạng tập tính phổ biến ở động vật

  • 1880 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Ở động vật có hệ thần kinh chưa phát triển, tập tính kiếm ăn

Xem đáp án

Ở động vật có hệ thần kinh chưa phát triển, tập tính kiếm ăn phần lớn là tập tính bẩm sinh

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Ở động vật có hệ thần kinh phát triển, tập tính kiếm ăn

Xem đáp án

Ở động vật có hệ thần kinh phát triển, tập tính kiếm ăn phần lớn là tập tính học được.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Tập tính bảo vệ lãnh thổ diễn ra giữa?

Xem đáp án

Tập tính bảo vệ lãnh thổ diễn ra giữa những cá thể cùng loài.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Những cá thể nào thì có tập tính bảo vệ lãnh thổ?

Xem đáp án

Tập tính bảo vệ lãnh thổ diễn ra giữa những cá thể cùng loài.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Trong mùa sinh sản, một con chim đực có ngực đỏ thường bảo vệ lãnh thổ của chúng bằng cách tấn công những con đực khác. Thí nghiệm dùng các con chim giả có màu sắc khác nhau thì nó chỉ tấn công những con có bộ ngực đỏ. Điều này có thể do

Xem đáp án

Tập tính bảo vệ lãnh thổ phản ánh mối quan hệ cùng loài, con chim Robin chỉ tấn công các con cùng loài, giống với nó.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận