Trắc nghiệm Bài 14. Vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh có đáp án

  • 834 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Các lớp vỏ bộ phận xâm nhập và tác động lẫn nhau được gọi là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Lớp vỏ địa lí (lớp vỏ cảnh quan) bao gồm các lớp vỏ bộ phận xâm nhập và tác động lẫn nhau.


Câu 2:

Giới hạn dưới của lớp ôdôn trong khí quyển là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Giới hạn phía trên của lớp vỏ địa lí là giới hạn dưới của lớp ôdôn trong khí quyển.


Câu 3:

Nhận định nào sau đây không đúng về vỏ địa lí?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Trong lớp vỏ địa lí chỉ cần một thành phần bị biến đổi sẽ kéo theo sự biến đổi của tất cả các thành phần khác. Trong tự nhiên, bất cứ lãnh thỗ nào cũng gồm nhiều thành phần của lớp vỏ địa lí ảnh hưởng qua lại phụ thuộc lẫn nhau và Tất cả các thành phần của lớp vỏ địa lí đều đồng thời chịu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của các hoạt động ngoại lực và nội lực.


Câu 4:

Việc xây dựng các hồ thủy điện sẽ gây ra tác động không mong muốn nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Việc xây dựng các hồ thủy điện sẽ gây ra tác động đến dòng chảy, thảm thực vật xung quanh khu vực công trình. Việc xây hồ thủy điện sẽ sử dụng một diện tích đất nhất định để chứa nước -> Làm giảm diện tích đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp.


Câu 5:

Mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thành phần và của mỗi bộ phận lãnh thổ trong lớp vỏ địa lí là quy luật

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thành phần và của mỗi bộ phận lãnh thổ trong lớp vỏ địa lí.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận