Trắc nghiệm: Bài 23 Phương pháp thuyết minh có đáp án

  • 399 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Yếu tố nào không bắt buộc phải có trong khi tìm hiểu sự vật, hiện tượng để viết bài văn thuyết minh?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 2:

Phương pháp thuyết minh nào sau đây chưa học ở THCS?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 3:

Phương pháp thuyết minh bằng cách nêu định nghĩa khác thuyết minh bằng cách chú thích ở điểm gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 4:

Mục đích chủ yếu của thuyết minh là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 5:

Nguyên tắc của việc vận dụng, phối hợp và lựa chọn các phương pháp thuyết minh là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận