Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Luyện tập chung 1 có đáp án

  • 1188 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

1351+  8862649...........

Xem đáp án

Ta có:

+ Đặt tính thẳng hàng

+ Tính: từ phải sang trái, hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, hàng chục cộng hàng chục, hàng trăm cộng hàng trăm và hàng nghìn cộng hàng nghìn.

Nên

1351+  8862649     4886

Vậy số cần điền là: 4886.


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

+45011825  499...........

Xem đáp án

Ta có:

+ Đặt tính thẳng hàng

+ Tính: từ phải sang trái, hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, hàng chục cộng hàng chục, hàng trăm cộng hàng trăm và hàng nghìn cộng hàng nghìn.

Nên

+45011825  499   6825

Vậy số cần điền là: 6825


Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

435460 – 92953 = 342507. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Ta có:

435460   92935   342507

Mà: 342507 = 342507

Vậy ta chọn đáp án: A. "đúng"


Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

643526 – 465708 – 1782 = 176035. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Ta có:

643526465708       1782    176036

Mà: 176036 > 176035

Vậy ta chọn đáp án: B. "sai"


Câu 5:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

609 x 8 – 4845 = ...............

Xem đáp án

Ta có:

609 x 8 – 4845

= 4872 – 4845

= 27

Vậy số cần điền là: 27.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận