Trắc nghiệm: Ca dao hài hước có đáp án

  • 484 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tiếng cười trong ca dao hài hước chính là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 2:

Ca dao hài hước khác với ca dao yêu thương tình nghĩa ở điểm nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 4:

Dòng nào sau đây không phải là nghệ thuật của ca dao hài hước?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận