Trắc nghiệm : Ca dao than thân và ca dao yêu thương, tình nghĩa có đáp án

  • 549 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đặc điểm nổi bật nhất của ca dao là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 2:

Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa nói về điều gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 3:

Phương thức biểu đạt chủ yếu của ca dao là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 4:

Nhân vật trữ tình thường gặp nhất trong ca dao là?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 5:

Câu nào dưới đây không nói đúng nội dung ca dao?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận