Trắc nghiệm: Cảm xúc mùa thu (Thu hứng) có đáp án

  • 426 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Bài thơ được ông làm khi nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 2:

Dòng nào sau đây không nói về Đỗ Phủ?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 3:

Nội dung biểu đạt của hai câu thơ mở đầu là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 4:

Hình ảnh cô chu (con thuyền lẻ loi) không gợi đến điều gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 5:

Bài thơ Thu hứng gợi cho ta điều gì về tâm hồn nhà thơ Đỗ Phủ?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận