Trắc nghiệm: Cáo bệnh, bảo mọi người (Cáo tật thị chúng) có đáp án

  • 402 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Mãn Giác sống vào thời nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 2:

Hai câu thơ mở đầu không nói về quy luật nào của tự nhiên?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 3:

Hai câu thơ 3 – 4 cho thấy thái độ nào của tác giả trước quy luật của đời người?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 4:

Hình ảnh cành mai nở lúc xuân tàn thể hiện điều gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 5:

Tính quy luật không được thể hiện ở cặp sự vật, hiện tượng nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận