Trắc nghiệm : Chí khí anh hùng (trích Truyện Kiều) có đáp án

  • 483 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hành động nào của Từ Hải bộc lộ rõ nhất lí tưởng anh hùng?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 2:

Đoạn trích Chí khí anh hùng nằm ở vị trí nào trong Truyện Kiều?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 3:

Cụm từ "thẳng rong" hiểu theo nghĩa văn cảnh có nghĩa là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 4:

Kiều nói khi muốn xin đi theo Từ Hải: Nàng rằng: “Phận gái chữ tòng - Chàng đi thiếp cũng một lòng xin đi” là theo quan niệm của Nho giáo (Tam tòng), nh­ưng cũng gửi vào đó quan niệm, tình cảm riêng của nàng.

Vậy phận gái chữ tòng có nghĩa là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 5:

Nét đặc sắc trong nghệ thuật xây dựng nhân vật Từ Hải của Nguyễn Du là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận