Trắc nghiệm : Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Nguyễn Dữ) có đáp án

  • 627 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đặc điểm nổi bật của truyền kì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 2:

Nội dung chính của Chuyện chức phán sự đền Tản Viên?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 3:

Tác phẩm nào sau đây không thuộc thể loại truyện truyền kì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 5:

Tên tác phẩm Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ có nghĩa là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận