Trắc nghiệm: Khái quát văn học dân gian Việt Nam có đáp án

  • 771 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Sự kiện và nhân vật lịch sử thường xuất hiện trong thể loại nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 2:

Văn học dân gian có giá trị như thế nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 3:

Trong những câu sau câu nào nêu khái niệm đúng nhất về văn học dân gian?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 4:

Câu nào không đúng khi nói về văn học dân gian?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 5:

Đặc trưng nào không phải của văn học dân gian?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận