Thi Online Trắc nghiệm Chuyên đề Địa lí 11 Chủ đề 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại có đáp án

Chủ đề 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

  • 468 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Đặc điểm chung của nhóm các nước đang phát triển là

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 2:

Nước nào sau đây không thuộc các nước công nghiệp mới?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Một trong bốn công nghệ trụ cột của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 4:

Ở các nước đang phát triển, lao động còn tập trung lớn trong ngành

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm là

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận