Chuyên đề Địa lí 11 Chủ đề 3 : Một số vấn đề của châu lục và khu vực có đáp án

  • 828 lượt thi

  • 51 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Nguyên nhân chính làm cho hoang mạc, bán hoang mạc và xavan là cảnh quan phổ biến ở châu Phi là

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Tài nguyên hiện đang bị khai thác mạnh ở châu Phi là

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Hai hoang mạc lớn ở châu Phi là

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Nguyên nhân chủ yếu làm cho dân số châu Phi tăng nhanh là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận