Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 13 (có đáp án): Khái niệm về mạch điện tử điều khiển (Mới nhất)

  • 213 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Yêu cầu của sản suất hiện nay là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Xu thế hiện nay của sản xuất là nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.


Câu 2:

Yêu cầu của các loại máy móc tự động hiện nay là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, cần có máy móc với độ chính xác cao và tác động nhanh.


Câu 3:

Mạch điện tử điều khiển có mấy công dụng điển hình?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Công dụng của mạch điện tử điều khiển là:

+ Điều khiển tín hiệu

+ Tự động hóa các máy móc, thiết bị

+ Điều khiển các thiết bị dân dụng

+ Điều khiển trò chơi, giải trí


Câu 4:

Công dụng đầu tiên của mạch điện tử điều khiển là gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Công dụng của mạch điện tử điều khiển:

1. Điều khiển tín hiệu

2. Tự động hóa các máy móc, thiết bị

3. Điều khiển các thiết bị dân dụng

4. Điều khiển trò chơi, giải trí


Câu 5:

Công dụng thứ hai của mạch điện tử điều khiển là gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Công dụng của mạch điện tử điều khiển:

1. Điều khiển tín hiệu

2. Tự động hóa các máy móc, thiết bị

3. Điều khiển các thiết bị dân dụng

4. Điều khiển trò chơi, giải trí


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận