Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17 (có đáp án): Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông (Mới nhất)

  • 434 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khái niệm hệ thống thông tin:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Hệ thống truyền những thông tin đi xa bằng sóng vô tuyến điện là khái niệm hệ thống viễn thông.


Câu 2:

Khái niệm hệ thống viễn thông:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Hệ thống dùng các biện pháp để thông báo cho nhau những thông tin cần thiết là khái niệm hệ thống thông tin.


Câu 3:

Có mấy môi trường truyền dẫn thông tin?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Có 2 môi trường truyền dẫn thông tin: truyền trực tuyến và truyền qua không gian.


Câu 4:

Hệ thống thông tin được chia làm mấy phần chính?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Hệ thống thông tin được chia làm 2 phần chính: phần phát thông tin và phần thu thông tin.


Câu 5:

Hệ thống viễn thông được chia làm mấy phần chính?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Hệ thống thông tin được chia làm 2 phần chính: phần phát thông tin và phần thu thông tin.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Trần Mỹ Dung
05:46 - 01/03/2022

B

VuLinh Nga
13:16 - 11/03/2022

Câu 2 sai đáp án

Ảnh đính kèm