Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 4 (có đáp án): Linh kiện bán dẫn và IC (Mới nhất)

  • 272 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu 1. Linh kiện bán dẫn được chế tạo từ chất bán dẫn nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Tất cả các linh kiện bán dẫn đều được chế tạo từ các chất bán dẫn loại P và loại N.


Câu 2:

Thế nào là điôt bán dẫn?

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Điôt có 1 tiếp giáp P – N, tranzito có 2 tiếp giáp P- N, Tirixto có 3 tiếp giáp P – N.


Câu 3:

Thế nào là tranzito?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Điôt có 1 tiếp giáp P – N, tranzito có 2 tiếp giáp P- N, Tirixto có 3 tiếp giáp P – N.


Câu 4:

Thế nào là tirixto?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Điôt có 1 tiếp giáp P – N, tranzito có 2 tiếp giáp P- N, Tirixto có 3 tiếp giáp P – N.


Câu 5:

Có mấy cách phân loại điôt?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Có 2 cách phân loại điôt: theo công nghệ chế tạo và theo chức năng.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận