Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 13 có đáp án

  • 2925 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Bản vẽ lắp thể hiện:  

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Bản vẽ lắp dùng trong:  

Xem đáp án

Chọn đáp án: D

Giải thích: Bản vẽ lắp dùng để thiết kế, lắp ráp và sử dụng sản phẩm


Câu 3:

Trong bản vẽ lắp thể hiện mấy nội dung?  

Xem đáp án

Đáp án: C

Đó là hình biểu diễn, kích thước, bảng kê, khung tên.


Câu 4:

Bản vẽ lắp có thêm nội dung nào mà bản vẽ chi tiết không có?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích: Trên bản vẽ nào cũng đều có: hình biểu diễn, kích thước và khung tên.


Câu 5:

Bản vẽ lắp thiếu nội dung nào so với bản vẽ chi tiết?  

Xem đáp án

Đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

7 tháng trước

Minh

Bình luận


Bình luận