Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 15 có đáp án

  • 2436 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Bản vẽ nhà là:  

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Trên bản vẽ nhà có hình biểu diễn:  

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Bản vẽ nhà xác định:  

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Bản vẽ nhà dùng trong:  

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Hình biểu diễn quan trọng nhất của bản vẽ nhà là:  

Xem đáp án

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Ngoc Pham

1

9 tháng trước

14.Nguyễn Thái Khang 8a2

Bình luận


Bình luận