Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 24 có đáp án

  • 4107 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Cấu tạo cụm trục trước xe đạp gồm mấy phần tử?  

Xem đáp án

Đáp án: C

Đó là trục, đai ốc, vòng đệm, đai ốc hãm côn, côn


Câu 2:

Đặc điểm chung của các phần tử hợp thành cụm trục trước xe đạp là:  

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Dấu hiệu để nhận biết chi tiết máy là:  

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Trong các phần tử sau, phần tử nào không phải là chi tiết máy?  

Xem đáp án

Đáp án: A

Vì chi tiết máy là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và không thể tháo rời ra được hơn nữa. mảnh vỡ máy không phải phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh.


Câu 5:

Theo công dụng chi tiết máy được chia làm mấy loại?  

Xem đáp án

Đáp án: A

Đó là chi tiết có công dụng chung và chi tiết có công dụng riêng.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Hiếu Dolphin

Bình luận


Bình luận

le kim dung
22:27 - 23/12/2021

cau 10: đáp án sai

le kim dung
22:29 - 23/12/2021

B, C, D
NẾU HỎI CHI TIẾT NÀO CÓ CÔNGG DỤNG CHUNG MỚI LÀ A

le kim dung
22:26 - 23/12/2021

cau 10: đáp án sai