Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 26 có đáp án

  • 2650 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Có mấy loại mối ghép bằng ren?  

Xem đáp án

Đáp án: B

Đó là mối ghép bu lông, mối ghép vít cấy, mối ghép đinh vít.


Câu 2:

Cấu tạo mối ghép bu lông gồm mấy phần?  

Xem đáp án

Đáp án: B

Đó là đai ốc, vòng đệm, chi tiết ghép, bu lông.


Câu 3:

Đặc điểm mối ghép bằng ren là:  

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Cấu tạo mối ghép bằng then gồm mấy phần?  

Xem đáp án

Đáp án: B

Đó là trục, bánh đai, then.


Câu 5:

Cấu tạo mối ghép bằng chốt gồm mấy phần?  

Xem đáp án

Đáp án: A

Đó là đùi xe, trục giữa, chốt trụ.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Hiếu Dolphin

amazing

Bình luận


Bình luận