Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 30 có đáp án

  • 2679 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Các bộ phận trong máy có:  

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Trong máy khâu, muốn may được vải thì kim máy phải chuyển động:  

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Từ một dạng chuyển động ban đầu, muốn biến thành các dạng chuyển động khác cần có mấy cơ cấu biến đổi chuyển đông?  

Xem đáp án

Đáp án: B

Đó là cơ cấu biến đổi chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến hoặc ngược lại và cơ cấu biến đổi chuyển động quay thành chuyển động lắc hoặc ngược lại.


Câu 4:

Cơ cấu tay quay – con trượt thuộc cơ cấu:  

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Cấu tạo cơ cấu tay quay – con trượt gồm mấy bộ phận?  

Xem đáp án

Đáp án: C

Đó là tay quay, thanh truyền, con trượt, giá đỡ.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận