Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 32 có đáp án

  • 2931 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 2:

Trong các nhà máy điện, năng lượng nào biến đổi thành điện năng?  

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Sơ đồ nhà máy thủy điện có:  

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Ở nhà máy thủy điện, yếu tố nào làm quay bánh xe của tua bin nước?  

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Có mấy loại đường dây truyền tải?  

Xem đáp án

Đáp án: A

Đó là đường dây truyền tải điện áp cao, đường dây truyền tải điện áp thấp.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

C

7 tháng trước

Chinh Dương

Bình luận


Bình luận