Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 4 có đáp án

  • 4333 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Hình hộp chữ nhật được bao bởi mấy hình chữ nhật?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích: Hình hộp chữ nhật gồm 2 mặt đáy và 4 mặt bên.


Câu 2:

Hình hộp chữ nhật có kích thước:  

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Hình hộp chữ nhật có: 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Lăng trụ đều tạo bởi:  

Xem đáp án

Đáp án: C

Hình lăng trụ đều được tạo bởi hai đáy là hai đa giác đều bằng nhau, các mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau.


Câu 5:

Hình chóp đều được bao bởi mặt đáy là:  

Xem đáp án

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

khanglm1497
12:19 - 28/09/2021

o what the

khanglm1497
12:21 - 28/09/2021

hình chóp đều có các mặt bên là

Thành Đạt
14:02 - 29/11/2021

tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh

Thành Đạt
14:02 - 29/11/2021

hay lắm ạ