Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 41 có đáp án

  • 4630 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Đâu là đồ dùng loại điện – nhiệt?  

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Điện trở của dây đốt nóng:  

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Đơn vị điện trở có kí hiệu là:  

Xem đáp án

Đáp án: A

Vì A là kí hiệu ampe, V là kí hiệu Vôn.


Câu 4:

Đơn vị điện trở là:  

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì Ampe là đơn vị đo dòng điện, Oát là đơn vị đo công suất, Vôn là đơn vị đo điện áp.


Câu 5:

Có mấy yêu cầu kĩ thuật của dây đốt nóng?  

Xem đáp án

Đáp án: A

Đó là yêu cầu về điện trở suất và yêu cầu về nhiệt độ.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận