Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 53 có đáp án

  • 2611 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Cấu tạo của cầu chì gồm mấy phần?  

Xem đáp án

Đáp án: B

Đó là vỏ, các cực giữ dây chảy và dây dẫn điện, dây chảy.


Câu 2:

Số liệu kĩ thuật ghi trên cầu chì là:  

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Theo hình dạng, cầu chì phân làm:  

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Bộ phận quan trong nhất của cầu chì là:  

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Aptomat dùng thay thế cho:  

Xem đáp án

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận