Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 9 có đáp án

  • 3942 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Một chiếc máy hay sản phẩm:  

Xem đáp án

Chọn đáp án : C

Giải thích: Bất kì một sản phẩm hay một loại máy móc nào cũng đều được tạo nên từ nhiều chi tiết khác nhau.


Câu 3:

Trong sản xuất, muốn tạo ra một sản phẩm, trước hết phải:  

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích: Trong sản xuất, muốn tạo ra một sản phẩm, trước hết phải: chế tạo chi tiết theo bản vẽ chi tiết.


Câu 4:

Trong bản vẽ chi tiết của sản phẩm, gồm mấy nội dung:  

Xem đáp án

Đáp án: C

Đó là hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thuật, khung tên.


Câu 5:

Kích thước trên bản vẽ kĩ thuật tính theo đơn vị:  

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích: Theo tiêu chuển về bản vẽ kĩ thuật, kích thước đo độ dài trên bản vẽ là mm.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

8 tháng trước

Khản

Bình luận


Bình luận

Khánh Minh
19:17 - 09/01/2022

thiếu tổng hợp ạ