Trắc nghiệm Cổng trường mở ra có đáp án

  • 2839 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Cổng trường mở ra là văn bản của tác giả nào?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Cổng trường mở ra là văn bản thuộc thể loại? 

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Trong văn bản Cổng trường mở ra, tâm trạng của người mẹ trước đêm con khai trường thế nào? 

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Tâm trạng của đứa con trước đêm khai trường? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Người mẹ nhớ lại kỉ niệm nào? 

Xem đáp án

Đáp án: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Thanh Huyền Nguyễn

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Tuấn Vũ
15:58 - 07/11/2021

khá hay