Trắc nghiệm: Đặc điểm của văn bản nghị luận có đáp án

  • 3714 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Một bài văn nghị luận phải có yếu tố nào ? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Thế nào là luận điểm trong bài văn nghị luận ? 

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Thế nào là luận cứ trong bài văn nghị luận ? 

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Lập luận trong bài văn nghị luận là gì? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Luận điểm chính trong bài “Chống nạn thất học” (sgk Ngữ văn 7 tập 2 trang 7) là gì? 

Xem đáp án

Đáp án: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Xíu Dễ Thương

Bình luận


Bình luận