Trắc nghiệm Đại cáo bình Ngô - Phần 2: Tác phẩm có đáp án

  • 588 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đại cáo trong nhan đề tác phẩm được hiểu là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 2:

Đại cáo bình Ngô, Nguyễn Trãi tố cáo giặc Minh về:

Xem đáp án

ĐÁP ÁN D


Câu 4:

Trong những tội ác của giặc Minh dưới đây, tội ác nào là man rợ nhất:

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 5:

Mục đích sáng tác Đại cáo bình Ngô là:

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận