Trắc nghiệm Dãy số tự nhiên- Viết số tự nhiên trong hệ thập phân. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên (Cơ bản)

  • 999 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Điền dấu >, < , = thích hợp vào ô trống:  3784  6394

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Xét 2 số đã cho ta thấy

Hàng nghìn: 3 < 6 nên 3784 < 6394

Vậy dấu cần điền là dấu: <

Lưu ý : Khi so sánh các số tự nhiên số nào có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn

Nếu các số có số các chữ số bằng nhau thì ta đi so sánh các chữ số ở từng hàng của các số đó


Câu 2:

Điền dấu >, < , = thích hợp vào ô trống:  6435  5763

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Xét 2 số đã cho ta thấy

Hàng nghìn: 6 > 5 nên 6435 > 5763

Vậy dấu cần điền là dấu: >

Lưu ý : Khi so sánh các số tự nhiên số nào có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn

Nếu các số có số các chữ số bằng nhau thì ta đi so sánh các chữ số ở từng hàng của các số đó


Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Các số 0; 2; 4; 6; 8; 10; ... 20;... 30; ... được gọi là:

Xem đáp án

Đáp án A

Các số đã cho được gọi là các số tự nhiên

Vậy ta chọn đáp án: A. Các số tự nhiên


Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Bạn Vịt nói: " 0 là số tự nhiên bé nhất." Theo em bạn Vịt nói đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án A

Không có số tự nhiên nào liền trước 0 nên 0 là số tự nhiên nhỏ nhất

Vậy bạn Vịt nói đúng. Chọn đáp án A


Câu 5:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Số tự nhiên liền sau số 89 là ………………

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Số tự nhiên liền sau số 89 là 90

Vậy số cần điền là 90.

Lưu ý: Hai số tự nhiên liền nhau thì hơn kém nhau 1 đơn vị. Muốn tìm số tự nhiên liền sau ta lấy số đã cho cộng thêm 1 đơn vị


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận