Trắc nghiệm Địa 11 Cánh diều Bài 17: Kinh tế Hoa Kì có đáp án

  • 782 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Hoạt động điện lực nào sau đây ở Hoa Kì không sử dụng nguồn năng lượng sạch, tái tạo?

Xem đáp án

Chọn A

Hoạt động điện lực ở Hoa Kì không sử dụng nguồn năng lượng sạch, tái tạo là ngành công nghiệp nhiệt điện.


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây đúng với ngành công nghiệp của Hoa Kì?

Xem đáp án

Chọn C

Ngành công nghiệp đóng góp hơn 18% GDP của Hoa Kỳ (năm 2020). Đây là ngành quan trọng đối với việc sản xuất các mặt hàng xuất khẩu. Giá trị đóng góp vào GDP của ngành công nghiệp không ngừng tăng, từ hơn 3 300 tỉ USD (năm 2015) tăng lên hơn 3 800 USD (năm 2020).


Câu 3:

Sản xuất công nghiệp Hoa Kì tập trung chủ yếu ở vùng nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn B

Trước đây, sản xuất công nghiệp Hoa Kì tập trung chủ yếu ở vùng đông bắc ngành công nghiệp truyền thống. Hiện nay, mở rộng xuống phía Nam và ven Thái Bình Dương với các ngành công nghiệp hiện đại, mũi nhọn.


Câu 4:

Ngành nào sau đây hoạt động khắp thế giới, tạo nguồn thu lớn và lợi thế cho kinh tế của Hoa Kì?

Xem đáp án

Chọn A

Ngành ngân hàng và tài chính hoạt động khắp thế giới, tạo nguồn thu và lợi thế cho kinh tế của Hoa Kì. Niu Y-oóc là trung tâm tài chính ngân hàng quan trọng bậc nhất của Hoa Kỳ. Đầu tư ra nước ngoài luôn đứng hàng đầu thế giới (hơn 232 tỉ USD, năm 2020).


Câu 5:

Động lực phát triển nền kinh tế của Hoa Kì là

Xem đáp án

Chọn A

Hoa Kì có dân số đông thứ 3 trên thế giới (trên 300 triệu người) -> Tạo nên một thị trường nội địa nhộn nhịp, sức mua của người dân lớn và là động lực cho nền kinh tế trong nước phát triển.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận