Trắc nghiệm Địa 11 Kết nối Bài 21: Kinh tế Liên Bang Nga có đáp án

  • 556 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho bảng số liệu

GDP CỦA LIÊN BANG NGA QUA CÁC NĂM (Đơn vị: tỉ USD)

Năm

1991

1995

2000

2004

2010

2014

GDP

475,5

363,9

259,7

582,4

1 524,9

1 860,6

(Nguồn niên giám thống kê Việt Nam 2014, NXB Thống kê,2015)

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây là chính xác về GDP của Liên bang Nga ?

Xem đáp án

Chọn B

Qua bảng số liệu, rút ra những nhận xét sau:

- GDP của Liên bang Nga tăng (1385,1 tỉ USD) nhưng không ổn định.

- Giai đoạn 1991 - 2000 GDP của Liên bang Nga giảm liên tục và giảm 215,8 tỉ USD.

- Giai đoạn 2000 - 2014 GDP của Liên bang Nga tăng liên tục và tăng 1600,9 tỉ USD.

Như vậy, các ý A, C và D không đúng; Ý B là đúng nhất.


Câu 2:

Nhận định nào sau đây đúng với tình hình phát triển kinh tế của Liên bang Nga?

Xem đáp án

Chọn B

Liên bang Nga có quy mô GDP khá lớn, năm 2020 đạt khoảng 1,5 nghìn tỉ USD (chiếm khoảng 1,7% GDP toàn cầu). Tốc độ tăng trưởng GDP không ổn định. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng các ngành dịch vụ (năm 2020, ngành dịch vụ tăng chiếm 56,1%, ngành công nghiệp có xu hướng giảm, đạt 29,9%, ngành nông nghiệp chỉ chiếm 4%) và các ngành có hàm lượng khoa học - kĩ thuật cao.


Câu 3:

Ngành công nghiệp truyền thống của Liên bang Nga là

Xem đáp án

Chọn C

Công nghiệp đóng tàu là ngành truyền thống, Liên bang Nga đóng được nhiều loại tàu khác nhau như: tàu ngầm, tàu sân bay, tàu phá băng nguyên tử,... Trung tâm đóng tàu lớn nhất là Vla-đi-vô-xtốc.


Câu 4:

Vùng kinh tế nào sau đây của Liên bang Nga giàu tài nguyên, công nghiệp phát triển nhưng nông nghiệp còn hạn chế?

Xem đáp án

Chọn B

U-ran là vùng có địa hình núi cao nhưng lại rất giàu có về tài nguyên khoáng sản, tiêu biểu như than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên, sắt,… Vì vậy, đây là vùng giàu có về tài nguyên thiên nhiên để phát triển các ngành công nghiệp nhưng lại không thuận lợi để phát triển ngành nông nghiệp.


Câu 5:

Từ lâu, Liên bang Nga đã được coi là cường quốc về

Xem đáp án

Chọn B

Liên bang Nga là cường quốc thế giới về hàng không vũ trụ. Quốc gia này có nhiều tên lửa phóng lên quỹ đạo từ chính sân bay vũ trụ ở lãnh thổ đất nước. Liên bang Nga có nhiều viện nghiên cứu khoa học, văn phòng thiết kế và nhà máy chế tạo, đạt được nhiều thành tựu trong công nghệ thực hiện chương trình tàu vũ trụ có người lái.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Linh Khánh
23:44 - 13/03/2024

câu 3 và câu 8 đáp án sai ạ