Kinh tế

  • 783 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Những thay đổi quan trọng trong nền kinh tế Trung Quốc là kết quả của?

Xem đáp án

Đáp án C

 Công cuộc hiện đại hóa đã mang lại những thay đổi quan trọng trong nền kinh tế Trung Quốc


Câu 2:

Một trong những thành tựu quan trọng nhất của Trung Quốc về mặt xã hội là?

Xem đáp án

Đáp án A

Một trong những thành tựu quan trọng nhất của Trung Quốc về mặt xã hội là đời sống nhân dân được cải thiện.


Câu 3:

Các xí nghiệp, nhà máy ở Trung Quốc được chủ động hơn trong việc lập kế hoạch sản xuất và tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm là kết quả của?

Xem đáp án

Đáp án B

Trong quá trình thực hiện chính sách chuyển từ nền kinh tế chỉ huy sang nền kinh tế thị trường, các nhà máy, xí nghiệp ở Trung Quốc được chủ động trong sản xuất và tiêu thụ.


Câu 4:

Các ngành công nghiệp ở nông thôn phát triển mạnh dựa trên thế mạnh về?

Xem đáp án

Đáp án A

Trung Quốc sử dụng lực lượng lao động dồi dào và nguyên liệu sẵn có ở nông thôn để phát triển các ngành công nghiệp như: vật liệu xây dựng, đồ gốm sứ, dệt may, sản xuất hàng tiêu dùng.


Câu 5:

Các trung tâm công nghiệp lớn của Trung Quốc tập trung chủ yếu ở?

Xem đáp án

Đáp án B

Các trung tâm công nghiệp lớn của Trung Quốc tập trung chủ yếu ở miền Đông.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận