Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 5 (có đáp án): Một số vấn đề của châu lục và khu vực (Phần 2)

  • 13773 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cảnh quan rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm có diện tích lớn ở Mĩ La tinh vì

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mỹ La Tinh có vị trí và tự nhiên tương đối đặc biệt, là lục địa có đường xích đạo chạy qua giữa khu vực nên hai bên đường xích đạo có cảnh quan rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm rất tiêu biểu với diện tích lớn.

Đáp án: B


Câu 2:

Ở Mĩ La tinh, rừng rậm xích xích đạo và nhiệt đới ẩm tập trung chủ yếu ở vùng nào?

Xem đáp án

Đáp án B.

Ở Mĩ La tinh, rừng rậm xích xích đạo và nhiệt đới ẩm tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng A-ma-dôn. Đây là khu vực được coi là lá phổi xanh của thế giới, nơi có rừng nhiệt đới điển hình trên thế giới. Tuy nhiên, hiện nay diện tích rừng nhiệt đới đã giảm nhiều do cháy rừng và các hoạt động khác thác của con người.


Câu 3:

Khoáng sản chủ yếu ở Mĩ La tinh là

Xem đáp án

Câu 4:

Mĩ La tinh có điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi đại gia súc là do

Xem đáp án

Đáp án B.

Mĩ Latinh có điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi đại gia súc là do có khí hậu nhiệt đới nền nhiệt ẩm cao quanh năm, nhiều đồng cỏ, nguồn thức ăn tự nhiên cho gia súc dồi dào,… thuận lợi lập các trang trại, chăn nuôi đại gia súc (trâu, bò) với quy mô lớn.


Câu 5:

Nhân tố quan trọng làm cho Mĩ La tinh có thế mạnh trồng cây công nghiệp và cây ăn quả nhiệt đới là

Xem đáp án

Đáp án D.

Nhờ có khí hậu nhiệt đới với nền nhiệt ẩm cao quanh năm nên các quốc gia khu vực Mĩ Latinh có thế mạnh để trồng cây công nghiệp và cây ăn quả nhiệt đới như cà phê, cao su, ca cao, chuối, mía,… Ngoài ra, khu vực này còn có đất badan màu mỡ, sông ngòi nhiều nước,…


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Đan Huy

H

2 năm trước

Hoàng Lan

H

1 năm trước

Hiền Lê thị

H

1 năm trước

Hergrander Taki

M

7 tháng trước

Minh Thuỳ

Bình luận


Bình luận