Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 6 (có đáp án): Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Phần 2)

  • 14572 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 16 phút

Câu 1:

Nhận định nào sau đây không đúng về thuận lợi chủ yếu để phát triển kinh tế của Hoa Kì?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Hoa Kì là quốc gia nằm hoàn toàn ở bán cầu Tây nên không chịu ảnh hưởng của các cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai mà còn kiến được lợi nhuận lớn từ việc buôn bán vũ khí. Đồng thời, Hoa Kì là quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên và có lực lượng lao động chuyên môn, kĩ thuật cao rất lớn.

Đáp án: D


Câu 2:

Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về nền kinh tế Hoa Kì?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Hoa Kì là quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất thế giới và có ảnh hưởng mạnh đến các nước, khu vực khác trên thế giới. Tính chuyên môn hóa trong ngành công nghiệp – nông nghiệp đạt trình độ cao.

Đáp án: B


Câu 3:

Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về sự phát triển mạnh mẽ của ngành dịch vụ Hoa Kì?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục II, SGK/41 – 42 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây đúng với ngành công nghiệp của Hoa Kì?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục II, SGK/42 – 43 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 5:

Ngành công nghiệp chiếm phần lớn giá trị hàng hóa xuất khẩu của cả nước ở Hoa Kì là

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục II, SGK/42 – 43 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: A


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Nguyễn Thị Kiều Trinh

9 tháng trước

Thanh Thảo

Bình luận


Bình luận