Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 8 (có đáp án): Liên Bang Nga (Phần 6)

  • 10034 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 11 phút

Câu 1:

Chiến lược kinh tế mới của LB Nga từ năm 2000 không phải là

Xem đáp án

Đáp án C.

Giải thích: SGK/67, địa lí 11 cơ bản.


Câu 2:

Ngành đóng vai trò xương sống của nền kinh tế Liên Bang Nga là

Xem đáp án

Đáp án B.

Giải thích: SGK/68, địa lí 11 cơ bản.


Câu 3:

Từ lâu, Liên Bang Nga đã được coi là cường quốc về?

Xem đáp án

Đáp án B.

Giải thích: SGK/68, địa lí 11 cơ bản.


Câu 4:

Nhờ chính sách và biện pháp đúng đắn, sau năm 2000 nền kinh tế của Liên Bang Nga đã

Xem đáp án

Đáp án D.

Giải thích: SGK/67, địa lí 11 cơ bản.


Câu 5:

Vùng kinh tế giàu tài nguyên, công nghiệp phát triển nhưng nông nghiệp còn hạn chế của LB Nga là

Xem đáp án

Đáp án D.

Giải thích: SGK/67, địa lí 11 cơ bản.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận