Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 9 (có đáp án): Nhật Bản (Phần 8)

  • 8679 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Chính sách “duy trì cơ cấu kinh tế hai tầng” của Nhật Bản nghĩa là

Xem đáp án

Đáp án C.

Giải thích: SGK/83, địa lí 11 cơ bản.


Câu 2:

Hiện nay, kinh tế Nhật Bản đang phát triển như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án B.

Giải thích: SGK/82, địa lí 11 cơ bản.


Câu 3:

Nhận định nào sau đây không đúng về kinh tế Nhật Bản?

Xem đáp án

Đáp án A.

Giải thích: SGK/82, địa lí 11 cơ bản.


Câu 4:

Tại sao phần phía nam đảo Hôn-su, ven Thái Bình Dương của Nhật Bản lại có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất?

Xem đáp án

Đáp án B.

Giải thích: phần phía nam đảo Hôn-su, ven Thái Bình Dương của Nhật Bản có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất vì đây là vùng có nhiều điều kiện thuận lợi: Do địa hình thuận lợi, có nguồn lao động trình độ cao, tập trung đông dân.


Câu 5:

Hai ngành nào dưới đây có vai trò hết sức to lớn trong ngành dịch vụ Nhật Bản?

Xem đáp án

Đáp án B.

Giải thích: Với vị trí đứng thứ 4 thế giới về thương mại, bạn hàng lớn với nhiều nước; ngành tài chính, ngân hàng đứng hàng đầu thế giới, 2 ngành: Thương mại và tài chính có vai trò hết sức to lớn trong ngành dịch vụ Nhật Bản.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận