Trắc nghiệm Địa Lí 11 Hợp Chủng quốc Hoa kì - Tự nhiên và dân cư (có đáp án) (phần 1)

  • 6109 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Diện tích của Hoa Kì là:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Thủ đô của Hoa Kì là:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Năm 2005, dân số của Hoa Kì là:

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hijulie
16:02 - 12/01/2022

câu 37 hình như bị gì á mng :((