Trắc nghiệm Địa lí ngành lâm nghiệp và thủy sản có đáp án

  • 1060 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Quốc gia nào sau đây có ngành chăn nuôi ngọc trai phát triển nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Nước có ngành chăn nuôi ngọc trai phát triển nhất hiện nay là Trung Quốc, tiếp đó là Nhật Bản, Pháp, Hoa Kì, Canada, Hàn Quốc và các quốc gia ở khu vực Đông Nam


Câu 2:

Loại thực phẩm cung cấp nhiều chất đạm mà không gây béo phì cho con người là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Loại thực phẩm cung cấp nhiều chất đạm mà không gây béo phì cho con người là thủy sản, phổ biến nhất là cá, tôm, cua và một số loài có giá trị như trai ngọc, đồi mồi, rong, tảo biển,...


Câu 3:

Ngành thủy sản gồm những hoạt động nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Sản xuất thuỷ sản bao gồm các hoạt động khai thác, chế biến và nuôi trồng vừa có tính chất của ngành sản xuất nông nghiệp, vừa có tính chất của ngành sản xuất công nghiệp.


Câu 4:

Yếu tố tự nhiên có ảnh hưởng lớn nhất đến ngành sản xuất thủy sản là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Sản xuất thuỷ sản mang tính mùa vụ, phụ thuộc nhiều vào nguồn nước và khí hậu.


Câu 5:

Hiện nay, nguồn thuỷ sản được cung cấp chủ yếu trên thế giới từ khai thác

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Nguồn thuỷ sản được cung cấp chủ yếu trên thế giới là nguồn thủy sản nuôi trồng. Thuỷ sản nuôi trồng chiếm 54% tổng sản lượng thuỷ sản của thế giới, trong đó nuôi nước ngọt chiếm 62,5% tổng sản lượng thuỷ sản nuôi trồng trên thế giới (năm 2019).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận