Trắc nghiệm Địa lý 10 Ôn tập chương 10 có đáp án

  • 716 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cây chè cần điều kiện khí hậu nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cây chè phát triển với nhiệt độ ôn hoà, lượng mưa nhiều nhưng phân bố đều quanh năm, đất chua. Chè là cây trồng của miền cận nhiệt. Các nước trồng nhiều là Trung Quốc, Ấn Độ, Kê-ni-a (Kenya), Xri Lan-ca (Sri Lanka), Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam,...


Câu 2:

Theo giá trị sử dụng, cây trồng được phân thành các nhóm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Theo giá trị sử dụng, cây trồng được phân thành các nhóm: cây lương thực (lúa mì, lúa gạo, ngô, kê và lúa mạch), cây công nghiệp (cây lấy đường, cây lấy sợi, cây lấy, cây cho chất kích thích, cây lấy nhựa,…) và cây ăn quả.


Câu 3:

Yếu tố nào sau đây của sản xuất nông nghiệp ít phụ thuộc vào đất đai hơn cả?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đất đai với các yếu tố như quỹ đất trồng, tính chất và độ phì của đất sẽ ảnh hưởng đến quy mô, cơ cấu và năng suất cây trồng, vật nuôi -> Trong các yếu tố như quy mô sản xuất, mức độ thâm canh, cơ cấu vật nuôi và tổ chức lãnh thổ thì yếu tố cơ cấu vật nuôi của sản xuất nông nghiệp ít phụ thuộc vào đất đai hơn cả.


Câu 4:

Biện pháp chung để đẩy nhanh nền nông nghiệp hàng hoá trong nền kinh tế hiện đại là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Biện pháp chung để đẩy nhanh nền nông nghiệp hàng hoá trong nền kinh tế hiện đại là hình thành và phát triển các vùng chuyên môn hoá nông nghiệp.


Câu 5:

Định hướng quan trọng để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ (công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, tự động hóa,...) vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hạn chế các tác động của điều kiện bất lợi và bảo vệ môi trường.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận