Trắc nghiệm : Đọc Tiểu Thanh kí (Độc Tiểu Thanh kí) có đáp án

  • 670 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tác giả bài thơ Đọc Tiểu Thanh kí là ai?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 2:

Thể thơ của bài thơ là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 3:

Bài thơ được viết bằng chữ gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 4:

Nội dung chính của bài thơ là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 5:

Vì sao tác giả lại đồng cảm với nàng Tiểu Thanh?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận