Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 15 (có đáp án): Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại

  • 3870 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 28 phút

Câu 1:

Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn gây ảnh hưởng xấu đến 

Xem đáp án

Đáp án A

Lời giải: Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật.


Câu 2:

Ô nhiễm môi trường là vấn đề nóng bỏng của

Xem đáp án

Đáp án A

Lời giải: Ô nhiễm môi trường là vấn đề nóng bỏng của nhân loại, đe dọa đến môi trường sống và ảnh hưởng không nhỏ đến nhân loại.


Câu 3:

Bảo vệ môi trường là khắc phục mâu thuẫn nảy sinh quan hệ giữa con người với

Xem đáp án

Đáp án A

Lời giải: Bảo vệ môi trường là khắc phục mâu thuẫn nảy sinh quan hệ giữa con người với tự nhiên.


Câu 4:

Hành vi nào dưới đây là tham gia bảo vệ môi trường?

Xem đáp án

Đáp án B

Lời giải: Thu gom, tái chế và tái sử dụng chất thải là hành vi tham gia bảo vệ môi trường.


Câu 5:

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của chủ thế nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án A

Lời giải: Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mọi quốc gia.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận