Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 16: Tự hoàn thiện bản thân có đáp án

  • 3184 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 26 phút

Câu 1:

Không ngừng rèn luyện, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm để bản thân ngày một tốt hơn, tiến bộ hơn, là biểu hiện của

Xem đáp án

Đáp án A

Lời giải: Không ngừng rèn luyện, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm để bản thân ngày một tốt hơn, tiến bộ hơn, là biểu hiện của tự hoàn thiện bản thân.


Câu 2:

Hành vi, việc làm nào dưới đây là biểu hiện tự hoàn thiện bản thân?

Xem đáp án

Đáp án B

Không ngừng học tập, tu dưỡng để ngày một tiến bộ là việc làm biểu hiện của việc tự hoàn thiện bản thân.


Câu 3:

Phương án nào dưới đây là biểu hiện tự hoàn thiện bản thân?

Xem đáp án

Đáp án B

Khắc phục khuyết điểm là biểu hiện của tự hoàn thiện bản thân, biết khắc phục những khuyết điểm để bản thân trở nên hoàn thiện hơn.


Câu 4:

Mỗi cá nhân cần có điều kiện nào dưới đây trong quá trình tự hoàn thiện bản thân?

 

Xem đáp án

Đáp án B

Biết lập kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu thực hiện là điều kiện cần thiết mà mỗi cá nhân cần có trong quá trình tự hoàn thiện bản thân.

 


Câu 5:

Xã hội không ngừng phát triển, luôn đề ra những yêu cầu mới, cao hơn đối với mỗi thành viên, nên mỗi người cần phải làm gì sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Xã hội không ngừng phát triển, luôn đề ra những yêu cầu mới, cao hơn đối với mỗi thành viên, nên mỗi người cần phải tự hoàn thiện bản thân về mọi mặt.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Trần Huy Vũ

Bình luận


Bình luận

ManhTin Nguyen
11:17 - 10/05/2021

Goooooooooooooooooooood